Писма на Петър Манджуков от 1948/49 г. и до него

по повод ареста и изпращането на д-р Константин Кантарев на каторжна работа в концлагера Белене I. Петър Г. Манджуков, лесовъд ул. „Авксентий Велешки“ № 30 Пловдив Пловдив, 29.ХII.1948 г. До другарката Катя Аврамова член на ЦК на БРП (к) Уважаема др. Аврамова,...