Вие не сте анархисти в „ДЪРЖАВНА АНАРХИЯ“, от СКРИТ ВИД

Използвам случая, след като изпратих коментар под една от темите, досещайки се, че е възможно едно по-мащабно развитие на идеята, във въпроса – що е това Анархизъм и дали мястото му, не е заимствано от Държавната власт, скрита от погледите...