Феноменът на безсмислените професии

През 1930 година Джон Мейнард Кейнс предрича, че към края на века технологичният напредък ще позволи на страни като Великобритания и САЩ да постигнат 15-часова работна седмица. Имаме всички основания да мислим, че е бил прав. Чисто технически сме напълно...

Рейтинговата бесилка

В началото на ноември тази година Министерството на образованието, младежта и науката надяна на шията на висшите учебни заведения в страната, 51 на брой, клуп за бесене. Пардон, нова рейтингова система. Декларираното ѝ предназначение е да помогне на бъдещите кандидат-студенти...