Зомбиращата кутия

Истината не може да лежи между две купчини лъжа. Особеност на човешкото възприятие е, че зрителните образи се запечатват в него по-силно от словото, писано и изречено. Тъкмо тази особеност е яхната от рекламите и средствата за масова информация. Медиите...

Медиите и хората

„ Увеличи се концентрацията на собствеността около малък брой собственици и бяха създадени нови медии, безспорно с цел извличане на определени финансови и, вероятно, политически дивиденти.“ Годишен доклад на фондация „Медийна демокрация“, 2011 г. Дядото сменя канала на телевизора. Тази телевизия...

ИДВАЩИЯТ БУНТ

Безизходицата на настоящето, наблюдавана отвсякъде, е отричана навсякъде. Никога толкова много психолози, социолози и литератори (без да говорим за пелтеците от окаяната журналистика) не са били използвани така интензивно, всеки със своя специализиран жаргон, на който най-вече липсва заключението. Достатъчно...