Утопия – за всички?

Представете си колко хубаво би могло да се живее. Ставате сутрин рано, още след минаването през банята микрочипове са анализирали изхвърленото от организма ви, пресметнали са дали имате някакво здравословно смущение и роботизираната кухня на жилището ви добавя в храната...

Естественото за човека

Конкуренцията е борба за използване на ресурси, когато те са в недостиг. Поне така постъпват животните. Повечето животни обаче не могат да влияят върху ресурсите така, както умеят – поне теоретично – хората. Освен това, само една наистина жестока оскъдица...