Парижката комуна

Няма да забравим! През 1871 г. най-разпространените политически идеи във Франция са анархистическите и тези на революционера Огюст Бланки. През 1865 г. възникват и първите секции на Интернационала във Франция. В Париж главни организатори на тези секции са анархистите Толен,...

1 7 8 9