Роботи или роби

Илия Троянов: Елитите искат да забавят и ако е възможно – да спрат Роботронната революция (РР), например чрез нови форми на робство и феодализиране на експлоатацията. (Както ми каза един работник от Пакистан: още по-зле от експлоатацията е да не бъда...

Трети март и Деветнайсети февруари

Какво помним за тези дати? И защо само ги помним, без те да влияят върху делата ни, стремежите ни? В деня на обесването на Левски телевизията се умиляваше от дангалаци, които на ръка преписали бележника му, за да го… внесат...

Модерното робство в САЩ

Затворите в САЩ са не само място за излежаване на присъди. Това е напълно работеща машина за евтин робски труд. Населението на САЩ е 5% от населението на Земята, но за сметка на това цели 25% от всички затворници по...