Рокер трябва да изчезне

Посегателство на печалбари върху творческото наследство на известния анархосиндикалист и анархокомунист Рудолф Рокер. Така нареченото “авторско право“ служи единствено за ограничаване на достъпа на обществото до информация, законите не защитават нито авторите, нито читателите, те бранят единствено интереса на праводържателите –...