Смъртта не е индулгенция

С Желю бяхме добре познати – от дълги години – кажи-речи от половин век. Не мога да кажа приятели, доколкото приятелството на революционера с дисидент е невъзможно, още по-малко с властника, какъвто той стана в ерата на пазарната демокрация. В дисонанс с...

Нов обществен договор?

През последните месеци в България развяват лозунга за „нов обществен договор“. Един от университетските преподаватели, поначало специалист по средновековна философия, а днес теолог и активист на политическата формация „Реформаторски блок“, твърди, че договорът у нас е погазен от властта. За...