Сталинистите – авангард на контрареволюцията

(продължава от миналия брой) Тук социалистите, са по-надясно от коя и да е друга испанска социалистическа секция. В Барселона, техният главен враг е анархизмът. Като посочваме сталинистите като авангард на контрареволюцията в Испания, ние в никакъв случай не искаме да...