Зомбиращата кутия

Истината не може да лежи между две купчини лъжа. Особеност на човешкото възприятие е, че зрителните образи се запечатват в него по-силно от словото, писано и изречено. Тъкмо тази особеност е яхната от рекламите и средствата за масова информация. Медиите...