Анархистическата стратегия в империалистическата война

„Ако от тази война не излезе директно Социалната революция във Франция, социализмът ще умре за дълго в цяла Европа.“ Бакунин писмо до един французин, писано по повод Френско-пруската война от 1870 г.   1) Формулирана лаконично, анархистическата стратегия през всички...

Анархията не е утопия

Много пъти, докато агитатори анархисти излагат своите виждания за бъдещото устройство на обществото, слушателите и най-вече опонентите измежду тях реагират с една дума: “Утопия!“ Анархизмът е мироглед, който не се примирява с клишета. Клишираното реагиране означава закърняло живо мислене. Закърняла...

1 2