Роботронната революция и ценностите

Роботронна революция (за по-кратко ще я означавам с РР) ще наричам радикалната промяна в начина на произвеждане на блага за задоволяване на нуждите на хората, дължаща се на масовото нахлуване на компютри, роботи и др. във всички сфери на човешката...