Още за протестите

И тази седмица няма да успеем да направим предаване. Затова пък продължаваме рубриката „Думи от сърце“ с разговора за протестите у нас.

18 януари, за анархистическия модел и пропагандата – първи въпроси

Започваме обсъждането на една примерна програма. Сигурно в началото ще имаме много въпроси и малко отговори, но се надяваме нещата да търпят развитие.

1 2 3