Речник на подменените понятия

печат
(тема с продължение)

Армия – въоръжените сили на една държава; преносно: голяма група хора, обединени по някакъв признак („армията на безработните“); йерархична система, създадена за нападение, убийства и плячкосване, въоръжена бюрократична институция. Всяка армия по света поне веднъж е била използвана срещу гражданите си, които я изхранват. Почти никоя армия не е защитила народа си от произвола на правителството. Освен като инструмент за междудържавен бандитизъм, армията е предназначена да възпитава удобни за управление, еднотипно мислещи индивиди. Анархичното общество няма нужда от армия.

Бюрокрация – системата на всяко държавно управление, което се характеризира с голяма власт на административните чиновници, с отдаване голямо значение на формалностите и пренебрегване на човечността. Всеки бюрократ осъзнато или инстинктивно спазва три правила: гледай своя интерес, слушай началството, пази си задника. Анархията няма нужда от бюрокрация.

Война – политика с други средства, организирано масово убийство и разрушения, в което обичайно престъпно поведение се смята за геройство, освен ако героят не е от губещата страна. Войната между държавите винаги преследва изгодата на държавниците и техните спонсори, бизнеса. Справедлива е само онази война, която завършва с повече придобита реална свобода за хората, отколкото са имали преди да загърмят пушките. Пример за война, която не свършва – класовата, богатите я водят срещу бедните по всяко време, като отказват на противника си правото да се съпротивлява.

Глобализация – модерното название на колониализма, амбициран да погълне цялата планета („глобус“). В рекламирания си сега вид е удобна много повече за бизнеса и политиката, отколкото за обикновените хора без специални умения, със скромно имущество и доходи. Анархизмът противопоставя на глобализацията интернационалната идея.

Данъци – узаконен рекет, който държавата взема, уж за защита на гражданите, за създаване условия за добър живот чрез ред услуги – юридически, административни, надзорни и т. н. Дори при най-коректно поведение на държавата обаче, качеството услуги не отговаря на заплащането, а неплащането на данъци се наказва като престъпление. Без данъци няма държава. Плащането на данъци е съучастие в произвола на държавата срещу гражданите. Който гордо се изтъква като „честен данъкоплатец“, е представител или на привилегированото, или на малоумното съсловие (или и на двете).

Експлоатация – основата на всички досегашни политически и икономически системи, отнемане на плодовете на чуждия труд, използване на безизходицата на мнозинството да продава труда, времето и избора си. Либералната пропаганда смята експлоатацията за „нормален фон“.
Корупция – коренът и плодовете на всяка държавност, на всяка власт; форма на бизнес, покупко-продажба на услуги, което я прави неизкоренима. Правителствата и не се опитват да я премахнат, а само да я „контролират“, като дори узаконяват някои нейни прояви – например лобирането.

Реформа – актуално: имитация на промени, изстискване на последни резерви от даден обществен модел, така че да бъде търпим за народа, оставайки същия. Истинска промяна носи РЕВОЛЮЦИЯТА, а реформите се опитват да я предотвратят или отложат. Реформи в рамките на реален революционен процес обаче са търсене на най-подходящите за народа решения и практики.
Тълпа – управниците често наричат така народа. Струпване на хора, които слабо или никак не се познават и нямат установени отношения помежду си, поради което тълпата реагира инстинктивно, а не разумно, податлива е на внушения и умее да взема рационални общи решения. Обратното на тълпа е ОБЩЕСТВО, общност – хората и навиците им за взаимодействие при различни ситуации. Всяка общност, овладяна от паника, се превръща в тълпа. Държавата поддържа обществото в състояние на тълпа във всички сфери, в които не разполага с лостове за влияние над установените междучовешки връзки.

(следва)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.