СКГТ отговаря на отвореното писмо

печат

Но отговорът не струва и продупчен билет

С писмо от 21.07.2008 г., подписано от управителя инж. Николай Костов, Столична компания за градски транспорт ЕООД отговори на писмото на ФАБ от 01.07.2008 г. (публикувано в „Свободна мисъл”), в което обърнахме внимание върху проблемите на обществения транспорт в столицата и цената на билетите за него.

С това второ отворено писмо целим да влезем в публична дискусия със СКГТ, тъй като смятаме, че тяхната позиция по проблема е далеч от действителността и е в пряко противоречие с интересите на гражданите.
Г-н Костов,
ще се спрем и ще коментираме няколко момента от подписания от вас отговор до ФАБ от 21.07.2008 г.

СКГТ - лепенка
Няма да си дупча парите

„Един от водещите принципи при определяне на цените на превозните документи е социалната функция на система градски транспорт, която извършва превози по маршрутите на масовия градски транспорт. Предвид това цените на превозните документи не се актуализират при всяка промяна на цените на горивата, електроенергията, инфлацията, консумативите и други, пряко влияещи върху разходите на транспортните оператори.”
Ако сте прочели нашето първо писмо до вас, сте забелязали, че сме приложили многобройни примери за това, че в сегашния си вид градският транспорт няма никаква „социална функция” – напротив, заради високите цени на билетите той все повече се превръща във финансова тегоба за хората с ниски доходи, които са и основните му ползуватели. Тъй като България е част от ЕС, ви дадохме примери с две европейски столици – Виена и Дъблин – и пропорцията между цените на транспортната услуга и доходите на хората. Само ще споменем като факт оповестеното миналата седмица изследване на Асоциацията на европейските работодатели, според което заплатите в България са 19 пъти по-ниски от тези в Германия, а цената на билета е само два до четири пъти по-ниска. Когато работещите издигнат искания за повишаване на заплатите, изведнъж инфлацията се оказва много ниска, но когато трябва да вдигате цените на обществените услуги, тя удобно скача.

СКГТ - лепенка 2
Бойкот на транспорта

Високите цени на горивата бяха един от доводите, изтъкнати като причина за последното увеличение на цената на билета от 01.07.2008 г. Оттогава цената на петрола на световните пазари падна с една пета, но промяна на цените от ваша страна не последва, поради което можем да се съгласим, че „цените на превозните документи не се актуализират при всяка промяна на цените на горивата.” Само ако промяната е в удобната посока. Нещо повече – на самите обсъждания в СОС за „реалната” цена се цитираха цифри от 0,85 до 0,98 лева, които са все по-ниски от „нереалната” цена от 1 лев.
Изводът, който можем да направим е само един: не можем да говорим в никакъв случай за социално отношение, функция или каквото и да било, що се отнася до определянето на цената на билета за обществения транспорт в София. Имаме единствено преследване на печалби от една обществена услуга, в ущърб на мнозинството от гражданите, в столицата на най-бедната държава в Европа.
Г-н Костов,
Ще си позволим да ви зададем два въпроса, на които се надяваме да получим отговор:
1. Какъв процент от бюджета на СКГТ представляват приходите от билети?
2. Опитвали ли сте да изчислите какви са дневните, месечни и годишни загуби на вашето дружество от кражби на гориво и резервни части, които са факт и не са тайна за софиянци?
„За подобряване на качеството на транспортното обслужване на пътниците в Столицата предстои внедряването на Автоматизирана система за таксуване на пътниците.”
Въвеждането на автоматизирана система, което вече е факт в трамваи и тролейбуси, е скъпоструващо и обречено на провал начинание, най-вече заради безумно високите цени на билетите. В страни, в които градският транспорт като услуга представлява незначителен разход от бюджета на отделния гражданин или семейство, може и да се мисли за: „заменяне на остарялата система с перфоратори в превозните средства с по-ефективна система, позволяваща гъвкаво тарифиране, събиране на статистическа информация за превозния процес, оптимизиране на маршрутната мрежа и най-важното, тя ще бъде по-лесна и удобна за пътниците”, но тук, в нашите условия, тази идея е мъртвородена и смеем да прогнозираме, че до няколко месеца ще прочетем, че СКГТ се отказва от „автоматизираната система”. А стотиците хиляди левове похарчени за нея – фира!

Хляб или билет
Хляб или билет

Във връзка с т. нар. „контрол по редовността” искаме да кажем, че нищо не се е променило в последните два месеца – напротив, нещата се влошават. Не се спазва установеното формено облекло, тоест отново се появиха облечени както им скимне типове, легитимиращи се с някакви карти, които може и вкъщи да са си ги правили. Продължава практиката на обиди, заплахи и физическо насилие срещу гражданите, прибират се пари на ръка и пр. безобразия, извършвани всекидневно от контрольорите.
Относно правото на същите да изискват документи за самоличност, искаме да ви напомним, че това няма нищо общо с факта, че СКГТ е официален администратор на лични данни. Администрирането на лични данни при вас е свързано с издаването на различните карти за пътуване и не дава никакво право на контрольора да вземе личната карта на някой гражданин, да си я сложи в задния джоб и да му каже: „Давай парите”, каквато е често срещаната практика.
Всеки път, когато контрольор от СКГТ изиска лична карта от гражданин, първо, нарушава „Наредба за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община”, където никъде не е регламентирано подобно действие, второ, извършва административно нарушение според Закона за българските документи за самоличност, гл. 7, раздел II, член 80, т. 2, и подлежи на глоба в размер до 300 лева.
Примерът с рекламата е един от многото, че можете да използвате странични дейности за увеличаване на приходите си, а не веднага да се хващате за брашнения чувал, наречен пътник.
„Относно въпроса Ви за рекламата по превозните средства, тя се осъществява от дружествата, собственици на возилата в съответствие с Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и декоративно-монументални елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община.”
Единствено в чл. 74 от горецитираната наредба се споменава рекламата в градския транспорт, където е упоменато, че тя се разрешва със заповед на кмета. Ясно е, че тази дейност не минава пряко през кмета, а е регламентирана допълнително. Член 15 от Наредбата за превоз на пътници постановява: „рекламна дейност се извършва само от „СКГТ-СОФИЯ” ЕООД и „Метрополитен” – ЕАД, съгласувано с ДАГ”.
С решение №8719 на Върховния административен съд от 15.07.2008 г., за съжаление, бяха възстановени отменените от Административен съд – София членове от Наредбата за превоз на пътници, включително и чл. 14, който ви позволява рекламата в превозните средства. Така, че оправдание в това отношение не може да имате.
В заключение искаме да кажем, че нашата кампания под надслов „Градският транспорт – за хората!” продължава. Надяваме се тези, които са заинтересувани да имаме такъв градски транспорт – социално съобразен, уреден и удобен, а именно огромната част от софиянци, да ни подкрепят и да извоюваме заедно това, което ни се полага по право. И това ще е само началото.

ФАБ
25.08.2008 г.
София

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.