Февруарски годишнини

→ Преди 470 години умира „непобеденият еретик“ Мартин Лутер, инициаторът на Реформацията. Именно на пропукването на практически монополната идеологическа власт на Църквата в рамките на Западноевропейския свят дължим всички постижения на съвременната цивилизация, макар че днешни идеолози се опитват да...