Обществата на контрола

1. История Фуко разполага обществата на дисциплината през XVIII и XIX век; те достигат своя апогей в началото на XX век. Те организират големите затворнически множества. Индивидът продължава да се премества от една затворническа среда в друга, като всяка има...

Идеологическите фокуси на Фукуяма

от родилните напъни на Фукуяма и събратята му, е на път да се роди овехтелият хибрид на… идеологическа мишка Един от видните казионни социолози, политолози, политикономисти и писатели на съвременната американска буржоазия – Франсис Фукуяма – е публикувал в брой 1,...

Философията на Пьотр Кропоткин

Връзките между науката, философията и анархизма при Кропоткин Както науката и философията са в процес на историческо развитие, така и самите понятия за тях – за науката и за философията – подлежат на развитие. Научните постижения в течение на ХIХ и...

Философията на Пьотр Кропоткин

Началото на анархическата си дейност в Западна Европа самият Кропоткин описва така: “през януари 1877 година аз бях вече в Швейцария, присъединих се към Юрската федерация на Интернационала и тук започнах анархическата си дейност като се заселих в Шо-де-Фон.”1 Благодарение...

Философията на Пьотр Кропоткин

Вторият етап от дейността на Кропоткин, през който именно той разработва в експлицитна форма философските си схващания, може според условията на нейното протичане да се раздели на четири фази. Първата фаза започва със заминаването на Кропоткин в Швейцария скоро след...

Философията на Пьотр Кропоткин

Бележки върху философията на анархизма След петгодишна активна дейност в Сибир, в процеса на която се формира като учен-географ и геолог, осъществява редица открития от емпиричен характер чрез смели пътешествия в района, както и теоретически изследвания, които значително допринасят за...

Философията на Пьотр Кропоткин

Бележки върху философията на анархизма Заминаването за Сибир Решението на 19-годишния младеж да замине по собствена воля за Сибир е било дръзко, шокиращо, перспективно. Наистина е проява на дръзко самостоятелно мислене, способно да съди и решава в разрез с това,...

Философията на Кропоткин

Формирането на философията на Кропоткин1 Философията на Кропоткин, като всяка значителна философска теория, е плод на мисълта и делото на една нестандартна, уникална личност. А личността на Кропоткин поразява със синтетичния си характер –с хармоничното развитие на многообразие от дарби...

Философията на Лев Толстой

Бележки върху философията на анархизма Пътят за премахване на държавата, без да се отговаря на нейното насилие с насилие Като прави извода, че държавата, основаваща се на насилието, представлява главно средство за угнетяване на трудовия народ и следователно, за да...

1 2 3