Гробът на Христо Колев – Големия

Миналата есен отидохме със съпругата ми в Балван, за да открием гроба на бай Христо.  Цял ден търсихме без резултат. Тръгнахме си със смесени чувства – от факта, че споменът за големия човеколюбец и безвластник е жив, от страха на...