Кръстьо е анархист!

Получихме декларация от съидейници и другари на загиналия край река Струма, в землището на с. Чучулигово, на 27 юни 1952 г. поет, анархист и бунтовник Кръстьо Георгиев Хаджииванов, роден на 23.12.1929 г. в с. Капатово., Петричка община, с молба за публикуване. През...