21 юли 1936 г. – революция на полупът

На пленума на местните организации на каталонската CNT на 21 юли 1936 г. делегацията на Долни Льобрегат предлага да се напусне създаваният Комитет на антифашистките милиции (КАМ) и да се провъзгласи анархокомунизъм, което би съответствало на решенията, принципите и идейните цели...

Поуките от Испанската революция

(продължава от миналия борй)  Факт е, че за революционерите, както и за правителството всички средства са позволени и оправдани, за да се постави цялата страна на бойна нога. При такива обстоятелства се претендира, че всички трябва да поддържат „каузата“; който...

Поуките от Испанската революция

(продължава от миналия брой) В тези позиции, които цитирахме вече, макар че Организацията е наясно с парламентарната демокрация и признава „фалита“ на съществуващите политически и социални институции, след юли CNT-FAI искат да ги възстановят с по-ефикасни средства, за да укрепят...

Поуките от Испанската революция

(продължава от миналия брой) Политиката, препоръчваща да се действа посредством CNT, не може да не доведе до загубата на идентичността и анархистическата независимост на FAI, още повече, че много от ръководителите на CNT са и ръководни членове на FAI. (Илдефонсо...

Поуките от Испанската революция

(продължава от миналия брой) Синдикатите са това, което са, защото работниците са такива, каквито са, а не обратното. Анархизъм и синдикализъм В масовите организации, малцинството от анархисти може да запази своята идентичност и да упражнява революционно влияние, само ако поддържа...

Поуките от Испанската Революция

(продължава от миналия брой) „Не се страхуваме от руините. Ние сме на път да наследим Земята. В това няма никакво съмнение.“ Заключение Предприехме със скромност това кратко изследване на Испанската революция и като търсим да извлечем заключението от него, нямаме...

Отговорността на „редовите членове“

Революционните работници заплащат скъпо своята доверчивост и невежество в политиката, но не може да се каже, че отговорността им е равна с тази на революционерите с дългогодишен опит. (продължава от миналия брой) (Голяма част от документите, върху които би трябвало...

Култът към организацията и личността

(продължава от миналия брой) Един от тях е Гарсия Оливер и неговото „славно“ минало му създава през юли 1936 г. един невероятен престиж и власт в очите на работниците. При всеки удобен случай, конфедералната преса и Службата за пропаганда прибавят блясък...

ПАКТЪТ UGT-CNT

(продължава от миналия брой) Борбата между реформистката и революционната фракции става още по-яростна и изглежда винаги свързана с най-известните личности.   По повод Пакта CNT-UGT, видният социалистически лидер Луис Аракистайн казва тогава: „Бакунин и Маркс се прегърнаха над този документ...

1 2