Философията на Макс Щирнер

» » » продължение от миналия брой 4. Диалектическото изграждане на философската система на Щирнер Социологическият номинализъм, етическият релативизъм и учението за класите и класовата борба, които разгледахме в предишната част от статията (вж. “Свободна мисъл”, май, 2006 г., бр....

Единственият: Макс Щирнер

продължава от миналия брой… Етиката и социалната философия в “Единственият и неговата собственост” Пристъпвайки към разглеждането на философията на Щирнер, представена в “Единственият и неговата собственост”, найнапред ще отбележим, че тя е трудна за разбиране – това намира израз в...

Единственият: Макс Щирнер

Йохан Каспар Шмидт, получил впоследствие псевдонима “Макс Щирнер”, е роден в Байройт на 25 октомври 1806 г. Той е единствен син на майстор на духови инструменти и на дъщеря на аптекар. Баща му умира година след раждането му, след което...