Кой сте вие, доктор Маркс?

Днес всички остатъци на марксизма са напълно интегрирани в буржоазното общество и са възприели безусловно “правилата на играта“ в него. В доказателство на твърдението за идентичността на “младия“, “средния“ и “късния“ Маркс и връзката на неговия “модел на социализма“ със...

Кой сте вие, доктор Маркс?

„Искам да изложа една своя идея, която може би няма да допадне на мнозина от самоопределящите се за анархисти. Тя е свързана с частично коригиране на отношението ни към Маркс, марксизма, неомарксизма. Разбира се, сталинисткият модел на социализъм не влиза...

1 2