Не само сектите промиват мозъци

Тази статия е колкото анализ на текуща ситуация и поведение на групи от хора в обществото, толкова и предупреждение, целящо да предпази читателя от пагубното влияние на определени “социални групи“ върху живота и мислите му. Досега бяхме свикнали да приемаме...