Революционното значение на Майските дни

(продължава от миналия брой) Все още не е установено чрез документирани свидетелства дали Майските дни не са част от един грижливо подготвен план. В своята книга „Аз бях агент на Сталин“ генерал Валтер Кривицки твърди, че е бил посветен в...

„Майските дни“ в Барселона

полицейската атака разкрива цялата позорна роля на испанската компартия поради причини от политически характер Националният комитет на CNT решава да премълчи ръководната роля на сталиновата тайна полиция С три камиона, командвани от генералния комисар на „обществения ред“ Салас Родригец, полицията...