Прогнозите ми за края на капитала и държавността

СЕ ОКАЗАХА ПРЕКАЛЕНО УДЪЛЖЕНИ (продължава от миналия брой) Адам Смит казал веднъж: Зърната на гибелта в голямата си част лежат вътре в самата нация. Той имал предвид, че британското правителство само поставя препятствия пред икономическото развитие на Великата Нация. Смит...

Всеки трети обедня

34% от българските граждани смятат, че доходите им намаляват вследствие на световната криза – това съобщиха от MBMD на пресконференция, на която представиха резултатите от изследване, проведено през април 2009 г. 63% от хората са заявили, че доходите им са...