Кой и защо уби Христо Ботев?

Подир кървавия разгром на Парижката комуна – 21-28 май 1871 г., въдворяването на фанатичния революционер Сергей Нечаев през 1872 г. в пъклената душегубка, наречена Петропавловска крепост, и смъртоносното заболяване на всемирния бунтовник Михаил Бакунин, чиято смърт не закъснява – на 19 юни 1876 г., – третата...