Буря в чаша водка

У нас, в нечистата и несвята република България, мероприятието вече мина и възрастта за пенсиониране пълзи нагоре – достатъчно бавно, така че да се постигне ефектът на сваряване на жива жаба, без тя да се усети и да се спаси с...

Безполезните пенсионери

Един жесток цар изкарал закон да бъдат погубени всички стари хора. – Каква полза от тях – казал той, – нито орат, нито жънат, нито дърва секат. Само ядат хляб и се пречкат вкъщи. По-добре ще живеем без тях. Приказките...

Вдигат отново пенсионната възраст

Два варианта за промени в придобиването на право на пенсия след 2012 г. ще бъдат подложени на „обществена дискусия“. Според единият, от 1 януари 2012 г. за пенсия на мъжете ще бъдат необходими 40 години осигурителен стаж и минимална възраст 63...