История на анархизма

» » » продължава от миналия брой Ранният анархизъм Събитията през 18-и век Съвременният анархизъм се ражда от светската и хуманна мисъл от епохата на Просвещението. Научните открития, които я предшестват дават увереност на мислителите, че хората могат да разсъждават...

За „естественото състояние“ отвъд Левиатан

В теориите за създаването и развитието на модерната правова държава централно място заема понятието „обществен договор“. Възгледът, че хората се събират и доброволно подписват споразумение за учредяване на политическа структура, е в основата на съвременното право. В периода XVII – XVIII...

Коренът на проблемите

по текста на Пьотр Кропоткин „Безвластническата работа по време на социалното преустройство” Избиването на потисниците заради триумфа на свободния живот – това е безумие. Самото им количество не допуска вече това; защото освен тези милиони капиталисти-експлоататори, които по хипотезата на...