Да изчистим България за един ден!

По-почетно е да се хвалиш с чиста и свободна мисъл, отколкото с нова кола или друга лъскавиня. Мина поредното показно мероприятие с цел демонстрация на загриженост за, разбира се, възвишени идеали, за човешки нужди. Самореклама на телевизия, собственост на далечна...