За какво съществува анархична организация?

Избягвам думата „мразя“ – тя рядко отговаря на вътрешната ми нагласа и не изразява същината на отношението ми към това или онова от живота, вселената и всичко останало. Тя обаче е на място сега: мразя да дефинирам каквото и да било...