Технически прогрес и индивидуална свобода

Какво е съотношението между техническия прогрес и индивидуалната свобода? Възможно ли е да се говори за индивидуалната свобода само като за икономически, а не социален и идеен фактор? Маркс-ленинците обикновено измерват прогреса в „тонове желязо на глава от населението“, работни...

Китай: срещу култа към представителността

Класовата борба в Китай отвъд Голямата лява легенда Уебсайтът Гонгчао представя и анализира работническите борби в Китай през последните години. Публикуваме последния им анализ, от април т. г. Увод През последните години Китай е свидетел на разрастване на социалните борби на...

Капаните на ниското заплащане

България е страната с най-ниски заплати в Европейския съюз, българите са най-нещастни и не виждат никаква социална перспектива пред себе си. Ако направим един бегъл преглед на данните от Евростат, ще видим каква е стряскащата реалност. Средната за ЕС минимална...