Дъщерята на семкаря

Пътуването през горите нощем, криенето от всичко живо (хора и кучета) направи от нас нещастни диваци, които, като видеха овчари или дървари, ги заобикаляха, вместо да отидат при тях да потърсят хляб… Бях ги виждал – малко момиче и още по-малкото...

Един спомен от 1946 г.

Болшевиките не побеждават фашистите. Те ги наследяват. Описах този случай, за да го знаят младите анархисти, някои от които все още мислят, че фашиз­мът е по-голямата злина от болшевизма. По случай 10 години от революцията в Испания, на 19 юли...