Турската полиция убива, съпротивата не забравя!

Интервю с турския активист с анархистки убеждения С. Б. за Без Лого Преди броени дни видяхме Турция да се превръща в една от най-ожесточените сцени на противопоставянето между държавата и работниците по време на 1 май. Можеш ли да ми...

НАТО обяви война на Букурещ

Откакто срещата на НАТО в Румъния е потвърдена, хора, несъгласни с политиката на организацията, започват своя кампания срещу НАТО. Докато тече подготовката за срещата, корпоративните традиционни медии започват да заливат обществеността с дезинформация и да манипулират общественото мнение, за да...

Репресиите срещу анархисти в България

Дела и документи Първите месеци след военния преврат на 9 септември 1944 г. анархисткото движение в България има криво-ляво някакви възможности за легална дейност, макар че още тогава властите системно затварят анархистки клубове и затормозяват с различни прийоми издаването и...

1 2 3