Ботев, Шейтанов и революционният дух

Христо Ботев започва своята революционна дейност чрез слово, а после и чрез меч, за да загине низвергнат с четата си в България. Низвергнат от тези, за които е дошъл да даде живота си, бива убит на 2 юни 1876 г....