Кратко и с ужас за НТП

Научно-техническият прогрес поначало е нещо хубаво. В наши дни механизираният и автоматизираният труд на малцина хора храни с всичко необходимо цялото човечество. Тоест би хранил, ако системата на разпределение не изхвърляше вече ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИНАТА произведени храни и незнайно колко...