Властта укрива доходи

За първи път Сметната палата доказа, че 195 високопоставени политици и представители на местната и съдебната власт са укрили хонорари от участия в бордове, личен труд и като еднолични търговци. „Пропуските”, направени в декларациите по публичния регистър, са за почти...