Ятакът на митьо-ганевата чета

Митьо Ганев Орманов от село Светлина и Вълчо Банев Вълчев от село Спахиево, землищата на които са в северозападния край на Хасковски окръг, са почти акрани (връстници) – единият е роден през 1900 г., а другият през 1901 г., познавали...