Държавозависимите

Либерали често надигат вой, че имало милиони хора в трудоспособна възраст и задоволително здраве, които не желаят да работят. Понеже и не умеели – нямат квалификация. Липсвал им „морал“, не притежавали ни собственост, ни отговорност и затова гласували за безотговорни политически...