Какво правим ние, анархистите?

печат
“Когато хората се страхуват от правителството, има тирания. Когато правителството се страхува от хората, има свобода.” Томас Пейн

Медиите обичат да представят анархистите погрешно, да ни превръщат в какви ли не първобитни типове – нихилисти-терористи, анти-технологични олигофрени, хулигани, които всяват хаос, вманиачени вандали – дотолкова, че поне в американските медии “анархист” е обидна дума, с която се обозначава неразумният, “екстремистки” мироглед.

А вярно ли е това? Толкова ли сме ужасни наистина? За да разбереш за какво наистина се борят анархистите – тоест, да пренебрегнеш медийните манипулации – трябва да се погледнеш отвъд карикатурата и да видиш какво наистина правим ние, анархистите.

Ще откриеш, че анархистите много приличат на теб – хора, които работят всеки ден, почти винаги бедни (още не съм срещнал богат радикал). Разликата между анархистите и останалата част от обществото не е в нашето пълно отдаване на идеи като свобода, равенство, солидарност, децентрализация, защита на околната среда, пряка демокрация, коопериране, общност и федерализъм. Анархистите сме съвсем наясно, че мнозинството хора също ценят повечето от тези неща.

По-скоро това, което отличава анархистите от останалата част от обществото, е ударението, което поставяме върху преките действия за постигане на целите си. Ние смятаме, че преките действия са най-ефективното средство за социален протест, защото те дават силата в ръцете на обикновените хора, а не в ръцете на тези, които твърдят, че представляват интересите им.

Това е ключов компонент от анархисткия метод и е най-плашещото нещо за елита, който управлява нашето общество. За тях е удобно мнозинството от обществото да има пасивна, наблюдателска роля по отношение на това, което става. Те вярват силно, че “мълчанието е равно на съгласие” е основен принцип за управление и често брутално се разправят с тези, които не мълчат.

Най-големият кошмар за тези, които управляват американското общество – а техните кошмари са заразителни за по-малко “великите” им събратя – е, че мнозинството американци могат да се надигнат и да започнат да се разправят с това, което непосредствено им вреди – независимо какво е то. Американските “лидери” почитат демокрацията на теория, но на практика я отбягват. Просто казано, американското правителство се страхува от пряката демокрация, докато американските граждани ценят тази идея.

Преките действия в крайна сметка са пряка демокрация – пряк израз на народната воля при отсъствието на посредници, които имат свои собствени цели.

Да се върнем на въпроса – какво правят анархистите? По-уместният въпрос е кои неща са важни за вас? Найвероятно някой анархист някъде работи по тези неща, докато аз пиша това. Това е простата красота на идеята: тя позволява на обикновените хора да се стремят към социална справедливост в своите собствени общества, без да разчитат на лидери или “представители”, които да решават какво да се прави и какво – не.

Но, за да дадем представа за някои области от пряк интерес за анархистите, по-долу ще намерите някои от нещата, които анархистите правят в момента. Още няколко забележки: този списък изобщо не е изчерпателен, ако вие се занимавате с нещо, което го няма в списъка, кажете ни и ще го добавим. И второ, мнозина анархисти посвещават времето си на повече от един от тези въпроси.

ВОЙНА И МИР

Анархистите често се представят като войнствени хора, но обърнете внимание минава ли протестна демонстрация за мир без тях. За нас няма кауза на света, която да оправдава избиването на мирни хора.

АЛТЕРНАТИВНА ЕНЕРГИЯ

Анархистите са против статуквото в енергопроизводството в САЩ и света. Ние не ценим господството на изчерпаемите и невъзстановими изкопаеми горива и изключително рисковата ядрена енергетика, а чистите алтернативни енергийни източници, каквито са например слънчевата, вятърната и хидроелектрическата енергия. Друга причина, поради която ценим тези източници, е, че те предлагат децентрализирана енергия на хората – което е добре за обикновените хора, които днес са зависими от централизираната електрическа система.

ПРАВА НА ЖИВОТНИТЕ

Анархистите се противопоставят на жестокостта към животните, особено в аграрната промишленост, но и не само там (също и в кожарската например). Ние се противопоставяме на навлизането в последните останали девствени гори само заради капиталистическото разрастване. Ние насърчаваме стопанствата за органично земеделие, вместо месокомбинатите и другите заводи, типични за съвременния агробизнес.

Някои анархисти са вегетарианци или вегани, други още ядат месо, а трети например ядат само риба. Анархистите са наясно с факта, че ние делим тази планета с други животински видове – ние не управляваме този свят, а го обитаваме заедно с другите създания. Освен това сме наясно, че биологичното разнообразие е ключов компонент за нашето собствено оцеляване и че капиталистическото избиване на видовете ще се обърне срещу нас и в дългосрочен план ще бъде в наш ущърб.

МЕДИИ “НАПРАВИ СИ САМ”

Анархистите насърчават медиите тип “направи си сам” в най-различните им форми, като начин да се отделим от корпоративните, капиталистически медии. Това включва списания и брошури, както и независими масмедии (Direct Action Media Network и Indymedia са добри примери за това в световен мащаб, а този вестник – в местен). Всичко, което се съпротивлява срещу монопола на капиталистическите медии е стъпка в правилната посока.

ЗАЩИТА НА ЗЕМЯТА

Анархистите по принцип са про-екологично настроени и нашите преки действия са бич за корпорациите по целия свят. Ние насочваме вниманието към злоупотребата с околната среда от замърсители и производители и ги притискаме, за да сме сигурни, че злодеянията им не остават незабелязани. Това е трудна, но важна битка, защото корпорациите използват най-различни тактики, за да се борят с анархистите.

ПОЛИТИКА ЗА ПРЕХРАНАТА

Анархистите са наясно, че не недостигът на храна, а неравното ґ разпределение води до световния глад. Разбираме, че докато капиталистически хранителни компании контролират разпределението, милиони хора ще гладуват. Освен това ние се противопоставяме на използването на биотехнологиите за създаването на “подобри” хранителни продукти. Това е за нас тежко престъпление от страна на корпорациите, с което те “придобиват интелектуална собственост” върху храната, която ядем.

ВЪПРОСИ ПО ПОЛА И РАСАТА

Анархистите са наясно, че човешките същества са един вид и в крайна сметка всички са братя и сестри. Противопоставяме се на всички форми на дискриминация и активно насочваме вниманието към дискриминацията, когато я видим, и се стремим да се разправяме с нея пряко. Ние сме непримирими врагове на всички групи, обединени от някакъв вид омраза. Ние искаме солидарност, а не разделение.

ИНТЕРНЕТ

Анархистите ценят Интернет като най-голямата анархистична институция към днешна дата. Оценяваме свободния израз на идеи и липсата (засега) на централна власт. Искаме повече хора да имат достъп до Интернет, за да демократизираме тази медия още повече. Ценим Мрежата като реален конкурент на монопола на корпоративните медии.

МИКРОРАДИО

Анархистите подкрепят микрорадиостанциите като обществена, местна медия, която изпълнява много от функциите на традиционните радиостанции, без да бъде корпоративна. Местните медии трябва да се насърчават повече отвсякога пред лицето на все по-голямата конгломерация на корпоративните медии.

СЪСЕДСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

Анархистите силно подкрепят местните организации – наясно сме, че анархизмът е единствено възможен в процъфтяващи общества и влагаме енергията си в създаването на децентрализирана мрежа от анархисти. Наясно сме, че няма универсална народна или международна платформа, която да може да се приложи към всички възможни ситуации, така че обръщаме внимание на своите собствени общества и на това как по-мащабните въпроси засягат нашите общества.

ПОДКРЕПА ЗА УЧЕНИЦИТЕ И СТУДЕНТИТЕ

Анархистите са наясно, че студентите и учениците са сред най-онеправданите хора в нашето общество, тъй като ги смятат или за неопитни, или за частна собственост, която не заслужава правата на възрастните. Опитваме се да помогнем на учениците и студентите да се организират, за да преследват своите собствени интереси и да настояват за правата си като човешки същества, както и да им помогнем да осъзнаят добре своите способности чрез преки действия.

ПРОБЛЕМИ НА ТРАНСПОРТА

Анархистите подкрепят обществения и алтернативния транспорт като начини за справяне с много проблеми, включително замърсяването и безконтролното разрастване на градовете. Ние подкрепяме премислянето на градовете по нов, по-добре съобразен с хората начин, и се опитваме да насочваме вниманието към проблемите на транспорта.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНОТО МЯСТО

Анархистите силно поддържат профсъюзите и са наясно, че корпорацията не е приятел на работника. Ние считаме обаче, че инициативата на прякото преговаряне не бива да се размива през йерархията на профсъюза. Насърчаваме уволняването на началниците. Ние сме наясно, че американското работно място е най-малко демократичната институция в американското общество и искаме радикално да променим това положение.

Това би трябвало да ви даде някаква представа какво всъщност целят анархистите. Много от тези проблеми се обсъждат от така наречените прогресивно или либерално мислещи хора, сигурно сте забелязали. Това, което отличава анархистите е, че докато другите просто защитават тези неща, анархистите пряко се стремят към тях. Просто казано, ние не се доверяваме на някого да защитава нещо вместо нас – ние го правим сами.

Пример за това можем да дадем с околната среда: докато либералният Сиера Клуб или Грийнпийс сядат с корпоративните замърсители и сключват тайни сделки с тях – често в ущърб на околната среда – “Earth First!” активно се бори с корпорациите на полето и насочва нужното внимание към дадения проблем.

Надяваме се, че ще се присъедините към нас. Не забравяйте обаче, че ние не сме като другите политически организации – няма Партия на анархистите или нещо подобно. Ние сме обществено движение, представляваме много различни хора с различни възгледи и идеи. Няма обща доктрина, освен отдадеността на обществената справедливост и преките действия. Смятаме, че това е нашият източник на сила – сила чрез разнообразие.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *