Кой ни наблюдава и защо?

печат
„Цивилизованият свят е обект на нападения от страна на терористи. Ние трябва да се защитим. Сега е време на война и ние трябва да се откажем от някои граждански свободи, за да се защитим от опасността.”

Негласно под този международно доминиращ властови модел за тотален контрол официално от 1-ви април стартира новата система за видео наблюдение в София. Какво знаем: Центърът за видеонаблюдение се намира в сградата на СДВР. Това е пилотен проект и обхваща отсечката от площад “Света Неделя” до кръстовището на Орлов мост. Новата система за видеонаблюдение е изградена за три месеца и струва 2 милиона лева (от общо 5-те милиона отпуснати есента за борба с престъпността – “Респект”). Предстои да се изграждат отсечките, които свързват Централна гара, бул. Мария Луиза и кръстовището на “Петте кьошета”. Идеята е да се покрие цялата централна част и всички входове-изходи на София. Предвижда се да се наблюдават и всички спирки на градския транспорт и метрото. Чрез новия център ще се осъществява денонощен контрол…

Какво не е наред обаче?Петима полицаи ще се сменят на всеки осем часа. Видеоизображението е цветно, от най-високо качество и могат да се наблюдават дори дребни детайли. Полицията твърди, че се записвал и звук. Имало седем камери, които работят със софтуер за разпознаване на лица. Ако това е така, то тези камери могат да разпознават лица, обработвайки до 2000 точки по лицето и след това, в реално време ги сравняват с база данни. Дори и с лека маскировка, мустаци и бради, камерите разпознават лицето. Известна защита дават черните очила, но и те не са 100% сигурни. Камерите засичат и мръсни номера на автомобили, дори и през нощта, защото имат вградени инфрачервени датчици (това са черните правоъгълни кутии монтирани под самата камера). Има два вида камери: статични и обзорни. Статичните обикновенно са продълговати, монтирани около подлезите и спирките, както и тези, използвани от КАТ. Не забравяйте, че те могат да имат варио обективи и да “приближават обекта”. “Обзорните” камери са куполообразни и са монтирани по-високо по стълбовете. По-малко са като брой и са на по-голямо разтояние една от друга. Те се управляват с джойстик и са широкоъгълни, тоест покриват голям периметър. Завъртат се много бързо. Предполагам, че са монтирани камери на независимата частна фирма Pelco (САЩ). “Обзорните” камери най-вероятно са от серията Spectra. Spectra III включва камера с висока разделителна способност и висока светлочувствителност, 16кратно оптично и 8-кратно цифрово увеличение.

Не забравяйте, че това, което виждате, не са самите камери. Те са вътре в “кожуси” и са доста добре защитени. Кожусите, както изглежда, са от вида EU3512-3X, или сходен. Тялото му е конструирано от лят алуминий. Повече информация може да прочетете на сайта на фирмата изпълнител: http://www.sectron.com Точният брой, видът на камерите и обективите бил класифицирана информация. Подобни проекти се предвиждат и за други големи градове.

Какво не е наред?

Най-основно е противоречието с КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. Там е записано:

„Глава втора. ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ
Чл. 30. (1) Всеки има право на лична свобода и неприкосновеност. …
Чл. 32. (1) Личният живот на гражданите е неприкосновен. Всеки има право на защита срещу незаконна намеса в личния и семейния му живот и срещу посегателство върху неговата чест, достойнство и добро име.
(2) Никой не може да бъде следен, фотографиран, филмиран, записван или подлаган на други подобни действия без негово знание или въпреки неговото изрично несъгласие освен в предвидените от закона случаи.”

Предвидените в закона случаи се отнасят до конкретни лица, заподозрени в нещо. Камерите снимат всички, следователно всички сме заподозрени в нещо, за да важи тази идиотска клауза. Да, но не е така. Колкото и да им се иска, дори според тъпите им закони не сме виновни до доказване на противното.

Следователно следенето е явно нарушение и искаме да чуем как властта ще коментира това. Това е нагло нарушаване на основни права: личен живот и тайна на общуване; свобода на придвижване, на сдружаване; използване на самите средства за наблюдение; свобода на словото; информиране на обществеността.

В мнозина остана твърдото убеждение, че това са камери за контрол на транспорта, тоест с тях ще работи КАТ. Това очевидно не е така, защото голяма част от техниката е насочена към подлези и обществени сгради. Този факт кореспондира с анализи правени от активисти в САЩ и Европа, че камерите пазят собственост и власт. Забележете къде са разположени в София. В зоната, където стават най-малко престъпления, но са концентрирани всички поключови институции. Все места, където потенциално стават и са възможни протести на граждани. “Борбата с престъпността” е пореден медиен мит. Евентуално ще повярваме в него, когато поставят камери в ЖК “Люлин” например.

Друг неясен момент е кой точно ще разполага с тези камери? Какво става със записите, колко време и къде ще се пазят те? Казано кратко: кой наблюдава наблюдаващите? Това е фундаментален проблем, разглеждан от авторитети като Фуко, Бауман, Бодрияр и др. Тоест това трябва да бъде обществен дебат, а не властови произвол. Наложилата се вече като нормална асоциация – “повишаване на сигурността чрез отнемане на граждански свободи”, е меко казано притеснително. Ние наистина трябва да защитаваме нашите общности, но има много начини това да не става за сметка на права. Старата максима важи с пълна сила: „Който заменя свобода за сигурност, губи и двете и така му се пада.”

За самия конкурс няма много информация. Какви са били офертите, участниците, мотивите са избора? Ето какво беше съобщено: „Фирма “Лирекс БГ Сектрон” ООД, която ще изгради системата, е избрана чрез конкурс, в който са подали документи за участие общо 13 фирми.” Представители на тази фирма били Димитринка Илиева, Владимир Стоев и Георги Виденов. Това е дъщерно дружество между “Лирекс БГ” – водещ доставчик на ИТ решения, и фирма “Сектрон” – специализирана в охранителна дейност. Защо фирмата-консорциум, спечелила конкурса не присъства самостоятелно в Интернет? Кога е регистрирана и дали има друга дейност, освен да “спечели” конкурса на МВР? Къде може да се намери публична информация за активите, собствениците и отчетите на тази фирма?

На адрес http://little-cyberstory. hit.bg има интересна информация, свързана с миналата дейност на собствениците на “Лирекс БГ”. Не можем да кажем дали това е достоверна информация, но е проверима от журналисти и при всички положения е повод за размисъл.
Не съм параноик, но не искам да ме снимат съмнителни фирми, министри със съдебни дела и ченгета-убийци.

Какво става по света?

Какво може да се научи с помощта на съвременната техника за обикновенния жител на съвременния мегаполис? Много, твърде много! При това съвсем не е задължително да се напълва домът му с “бръмбари” или да му се поставя следач. Достатъчна е обичайната техника, която обкръжава човек от сутрин до вечер. Светът става прозрачен, стените имат уши, очи, нос и бог знае още какво. Това вече е реалност.

Засега тези технически средства, които вече съществуват, са напълно достатъчни за събиране на огромен обем информация за даден човек. Например, клетъчен телефон. При желание от страна на оператора, чрез клетъчно проследяване може без особен труд да определи местонахождението на абоната, а също и маршутът му на придвижване вчера или седмица назад. При желание подобно следене може да се осъществи спрямо хиляди клиенти на оператора. Възможността да се определи местонахождението на абоната е умишлено заложена в GSM оборудването. Точността на пеленгация зависи от броя на базовите станции и от плътността на разположението им: за извънградски условия грешката се свежда до няколко километра, в центъра на града – само стотина метра.

На Запад широко разпространение получиха камерите за външно наблюдение, така наречените системи “ClosedCircuit Television” (CCTV). През лятото на 1996 г. в един от районите на Лондон властите поставиха 300 камери с цел предотвратяване на възможни терористични актове. Общественността беше възмутена, въпреки това камерите останаха. През 1998 г. камерите били снадбени със специални програми за разпознаване на лица. По данни на полицията в Англия има повече от 1,5 милиона камери за външно наблюдение – повече от която и да е друга държава. Правителството планира тяхното увеличаване. Както беше отбелязано във в-к “The Times of London”, при такова количество камери мнозинството граждани ще бъдат записвани на всеки 5 минути. В някои градове количеството камери е такова, че избягването запис е възможно само в случай, че не посещавате изобщо магазини, кафенета, кина, театри и нощни клубове. Много от камерите са толкова прецизни, че могат да “прочетат” заглавие на вестник на разстояние 100 метра.

Въпреки това тотално наблюдение, на 7 юли 2005 г. терористичните атентати в Лондон отнеха живота на 52 души, включително и на атентаторите самоубийци. Следователно те се оказват напълно безполезни срещу най-разпространения напоследък вид тероризъм.

Камери се поставят и в супермаркети, летища, стадиони, банки и къде ли не. В САЩ камери се поставят на много шосета, в колите на полицията, в парковете, в казината. В Манхатън още допреди две години имаше 2397 камери. В издадената през 1998 г. книга “The Transparent Society” („Прозрачно общество”) нейният автор, ученият Дейвид Брин отбелязва, че камерите с всяка година стават двойно повече и двойно по-“зорки”.

Размиват се самите граници между общественото и частното. Никой не може да постави камера във вашата спалня, без вашето съгласие, но камерата на улицата може с не по-малък успех да записва вашия личен живот стъпка по стъпка. Обществото става “прозрачно”. Добре е да не забравяме това. •

www.surveillance-and-society.org
www.notbored.org
http://www.rtmark.com/cctv

LGB

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *