Властта слухти вече и в нета

печат
Държавна сигурност

През януари беше приета наредба, която някак ни мина покрай ушите – не се чуха почти никакви коментари и мнения по въпроса.
Става дума за „Наредба №40 от 07.01.2008 г. за категориите данни и реда, по който се съхраняват и предоставят от предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, за нуждите на националната сигурност и за разкриване на престъпления”, съвместна наредба на МВР и ДАИТС, която ще влезе в сила от 15 март 2009 година. Иначе казано, това значи, че скъпата ни полиция (служба „Оперативно-техническа информация”) вече има право освен да следи мобилните услуги и да получава информация за това с кого, къде, колко и как говорим по телефона, да получава и данни за това кога, с кого и откъде общуваме през интернет – било по мейл, чат и т. н, с възможност за следене в реално време. Информацията се съхранява от операторите в продължение на 12 месеца.
Самото съдържание на разговорите и писмата ще бъде достъпно за МВР по реда на досегашния Закон за специалните разузнавателни средства (СРС).
Според МВР това е мярка основно срещу тероризма и хакерите, които ако не сте забелязали, са бич на съвременна България. От терористи и хакери не можеш да се разминеш по улиците. В крайна сметка тук става дума за не какво да е, а за националната сигурност (и разминаването по улиците). Тя е застрашена основно от потребителите на интернет във виртуалния свят, след като храбрата полиция изкорени организираната престъпност и корупцията в реалния (ако не сте чули, питайте, може по имейл).
Интересно, след като така мълчаливо сме се съгласили да ни подслушват телефоните, да ни снимат с камери по улиците, сега вече и да ни следят действията в интернет, дали също толкова мълчаливо ще приемем и бъдещите лични документи с отпечатъци и чипове с био-метрични данни? Нищо чудно, щом е в името на националната сигурност… •
А.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.