Анарес – радикално книгоиздаване

Издателство „Анарес“ е автономен независим колектив от приятели, участващи същевременно в други инициативи и проекти, но събрани от общата цел да издават и популяризират прогресивна литература. Колективът на „Анарес“ функционира на неавторитарни и нейерархични принципи и не се явява говорител...