Анарес – радикално книгоиздаване

печат

Издателство „Анарес“ е автономен независим колектив от приятели, участващи същевременно в други инициативи и проекти, но събрани от общата цел да издават и популяризират прогресивна литература.

Колективът на „Анарес“ функционира на неавторитарни и нейерархични принципи и не се явява говорител или орган на нито една от инициативите, публикуващи литература през него. Всички издателски линии и издания имат равни позиции и възможности, независимо от финансовата им и друга ресурсна обезпеченост.

„Анарес“ разчита основно на алтернативни канали за разпространение, но също така и на стандартната разпространителска мрежа. Книгите се продават на максимално достъпна цена, тъй като важното за хората, участващи в този колектив, е популяризирането на идеите, изложени в тях.

„Съвременен поглед върху анархизма“ е последната книга, издадена от „Анарес“. Двамата млади автори Александър Ангелов и Светлин Тачев смятат, че провалът на социализма и кризата на неолиберализма дават нови хоризонти в развитието на икономически и политически визии, отвъд държавата и капитализма. „Процесът по търсене на нови перспективи, базирани на самоуправление, самоорганизация и взаимопомощ, придобива все по-голяма значимост. В България изследвания върху този феномен почти липсват в научните среди. Факт, който е последица от историческото ни тоталитарно наследство. Липсата на задълбочени научни изследвания върху анархистката философия и на свободен достъп до по-широка аудитория потвърждава потребността от попълване на това бяло поле“ се казва в представянето на книгата.

Съвсем скоро се очаква да излезе от печат и сборникът „Проектът за автономия“ на Корнелиус Касториадис. Тази книга ще представи за първи път на български език идеите на големия философ, повлияли на много активистки колективи в Европа и по света. Освен основополагащи текстове за автономията, сборникът включва публични лекции и интервюта, някои ранни теоретични разработки, посветени на спора му с марксизма, активистката му позиция спрямо екологичното движение, консумативната култура, расизма, политическото устройство на съвременните западни либерални олигархии и други актуални теми, разгледани през призмата на проекта за автономия.

Други издания на „Анарес“ са „Пропукай капитализма“ на Джон Холоуей и съставената от Явор Тарински „Пряката демокрация на 21 век“.

Какво е „Анарес“?

„Анарес“ е утопична планета от романа на Урсула Ле Гуин „Освободеният“. Това е анархистка планета от двойната звездна система „Анарес-Урас“. Анарес е планета, на която живеят революционери, отделили се от Урас и създали егалитарно общество на взаимопомощ, солидарност, равенство и справедливост. •

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *