Що е анархокомунизъм?

» » » продължава от миналия брой Анархокомунизъм и колективизъм Между анархокомунизма и колективизма има много прилики, но има и ред съществени разлики. Най-важната е, че анархокомунизмът признава само две форми на собственост, нито една от които не се използва...

Що е анархокомунизъм?

Анархокомунизмът (анархистически комунизъм, наричан също безвластен или свободен комунизъм) е безвластно общество, тоест без йерархия, без принуда, без „прослойка паразити“ по думите на махновските анархокомунисти, където самоуправлението на хората, техните съюзи и взаимопомощта между тях са максимално развити. Пьотър Алексеевич...

Пропагандата на дело

в теорията и практиката на руския анархизъм на границата на XIX и XX век Проблемът с избора на средства за постигане на поставените цели е един от най-важните в руското освободително движение. Пропаганда със слово или на дело? Оправдано ли...

Анархиз­мът на бунта

Между индивидуализъм и комунизъм няма противоречие Анархизмът на бунта не е нито идеологическо решение на всички социални проблеми, нито стока на пазарните сергии на идеологиите и мненията, а е практика в движение, която цели да сложи край на господството на...

Из „Революционния катехизис“ на Бакунин

» » » продължава от миналия брой d) Отнемане правото на наследство. Докато това право съществува, ще продължат да съществуват – ако не по право, то на практика – наследствените класови различия, положение, собственост – с една дума, социалното неравенство и привилегиите. Действителното...

История на анархизма

» » » продължава от миналия брой След военнополицейското унищожаване на анархизма в новосформирания СССР, в емиграция възникват две анархистически тенденции. Първата – платформизмът – е отразена в анархистическото списание „Дело Труда“, издавано от група руски изгнаници, сред които е Нестор Махно....

Революционно анархистко действие

Слязох на перона на малка гара в страничен квартал на Истанбул. Наоколо течеше ремонт, навсякъде бяха натрупани строителни материали, но работниците още не бяха пристигнали, за да изпълнят гарата с живот и глъч. Спътниците ми един след друг подминаваха край...

Технически прогрес и индивидуална свобода

Какво е съотношението между техническия прогрес и индивидуалната свобода? Възможно ли е да се говори за индивидуалната свобода само като за икономически, а не социален и идеен фактор? Маркс-ленинците обикновено измерват прогреса в „тонове желязо на глава от населението“, работни...

Само враговете на народа могат да бъдат врагове на терора!

Да се унищожи напълно съществуващият „ред“, държавата, всички закони, съдът, религията и църквата, частната собственост, всички традиции, обичаи и техните привърженици – такива са били целите на руските анархисти. За своя главна задача те са считали пълното освобождение на човека от...

1 2