Активни борци против екстремизма и здравия разум

Съдът е един от видовете държавен произвол над гражданите. Доказателството е просто: законите се съставят с оглед защита на интересите на управляващата класа и нейното близко обкръжение, както делово, така и роднинско. Случаите, когато законът брани обикновения гражданин, са страничен...