АНАТОМИЯ НА ДЪРЖАВАТА от Мъри Ротбард

Кратък предговор от редактора Мъри Ротбард е изобретател и виден теоретик на бозата, на която капиталистите викат „анархизъм“, анархистите викат „капитализъм“, а пищисаните в тоз стъписващ разнобой чада на либералната образователна фуражомелка етикетират с оксиморона „анархокапитализъм“, за да не им...

Прогресивното и реакционното

Прогресивността на едно социално движение или общество не се измерват с нивото на използваните технологии, а с това доколко е свободна личността, а значи и цялото общество. Техниката сама по себе си може да се употреби както за развитие, така...