Маркс в бара до борсата

Отново ли е актуален Карл Маркс? Приятелят ми Г. ме завари на необичайно място. Седях в един бар близо до Виенската борса и наблюдавах меланхолията сред спекулантите, когато той връхлетя и заразмахва три червени книжки: „Мога ли да ти представя...