Екоанархизъм или глобална катастрофа?

» » » продължава от миналия брой Подобна политика само приближава екологичната катастрофа. Всички ние, независимо дали някому това се харесва или не, живеем на една и съща планета. Очевидно е, че екокатастрофата в едни региони неизбежно ще засегне всички...

Кибуците – една провалена идея

Кибуците са създадени като селскостопански комуни в Израел с общо имущество и равенство в труда и потреблението. Общностите помагат на хората да оцелеят в суровия климат. За няколко десетилетия кибуците успяват да изградят свободен комунизъм с чистите му принципи, неопорочени...