АНАРХИЯ 21

» » » продължава от миналия брой Професия В анархосредите съществува мнение, че работата е робство и е по-добре да се уредиш да получаваш максимално, като работиш малко или нищо. Да, съвременната работа е робство, но сама по себе си...

АНАРХИЯ 21

» » » продължава от миналия брой ГЛАВА 3: ПОЗИТИВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ Какво може да обясни маргиналният тип с малиновооцветен перчем на ирокез на работника, който не получава заплата и който е критичен към държавата? Какво може да направи...

На какво ни научи 2012

На твърде малко хубави неща. Уроците на 2012 г. преливат от горчилка. Научихме, че на човек му трябват минимум десет години, за да докаже, че не ползва толкова радиатори, колкото му приписват от Топлофикация АД. Банките ни убеждават, че забогатяваме...